Sử Thượng Tối Cường Tông Chủ

Chương 88: Thục Sơn kiếm tông

Tông môn trên đại lục Huyền Tinh, tông chủ là người độc tài có quyền lực to lớn nhất, có thể một tay khống chế sinh tử cùng tất cả mọi thứ của cả tông môn mình.

Bởi vì tông chủ nhất định phải là người mạnh nhất tông môn, chỉ có như thế thì mới có thể trấn áp được tất cả người còn lại trong tông môn, và người trấn trụ được toàn bộ tông môn, thì mới có thể trở thành tông chủ.

Tông chủ hưởng thụ chín phần mười số mệnh của tông môn, đây là một loại thiên đại chiếu cố của thương thiên, vì lẽ đó không ai là không có khát vọng trở thành tông chủ.

Nếu như một tông chủ không có thực lực cùng năng lực, thì hắn căn bản là không có cách nào bảo vệ vị trí của chính mình trước những người khác, cho nên ở tình huống bình thường, tông chủ của một tông môn, phải là người mạnh nhất!

Nhưng tình huống của Thiên Linh tông khi Diệp Thần lên làm tông chủ, thì tuyệt đối là chuyện độc nhất vô nhị từ trước đến nay trên toàn bộ Huyền Tinh đại lục.

Cuối cùng các tông chủ còn sót lại quyết đoán thần phục Diệp Thần, tổng cộng chỉ còn có bốn người.

Trên thực tế là chỉ còn ba cái tông chủ, bởi vì căn bản là Cuồng Phong tông đã bị diệt vong rồi, cho nên Liễu Công Minh cũng không được tính là tông chủ.

Mà khi Diệp Thần được ba vị tông chủ thần phục, nhất thời liền khiến cho số mệnh của Thiên Linh tông điên cuồng tăng lên.

Biển mây số mệnh của La Lôi tông, Huyết Lệ tông cùng Kinh Vân tông nhất thời bốc lên, lập tức một nửa số mệnh liền bị trôi đi, lấy một loại thần phương thức bí hướng về phía thiên ấn của Diệp Thần mà bay đi.

Tông chủ đã thần phục Thiên Linh tông, phần lớn số mệnh của nó đã bị Thiên Linh tông hấp thu, tông môn tự nhiên chỉ còn tồn tại trên danh nghĩa mà thôi.

Thiên ấn, là đường nối liên thông với biển mây số mệnh.

Chỉ thấy số mệnh cuồn cuộn từ bên trong thiên ấn của ba vị tông chủ chảy ra, sau đó bay về phía thiên ấn của Diệp Thần rồi đầu nhập vào bên trong, sau đó lại thông qua thiên ấn bay tới biển mây số mệnh của Thiên Linh tông.

Thiên Tịch sơn mạch, Thiên Linh tông.

"Ầm! !"

Biển mây số mệnh của Thiên Linh tông lúc này đang sôi trào cuồn cuộn nổ vang lên, trong đó còn kèm theo tiếng sấm nổ ầm ầm khiến người người sợ hãi.

Trong lúc nhất thời, ngay cả Tây Môn Xuy Tuyết đang bế quan ở Thiên Tâm cũng dừng tu luyện mở mắt ra, đi ra khỏi đại điện, rồi nhìn về phía bầu trời.

Trấn thủ từ đường Nhiếp Phong cùng Bộ Kinh Vân cũng là có chút kinh nghi mà ngẩng đầu, nhìn về phía bầu trời ở ngoài cửa sổ.