Hạ phẩm tông môn, tuy rằng cũng là tông môn, thế nhưng phải sống dưới bóng của một trung phẩm tông môn thì nói ra cũng là không có tương lai cùng hi vọng gì.

Trừ phi nó vĩnh viễn là hạ phẩm tông môn, nếu không thời điểm khi nó đột phá thành trung phẩm tông môn, thì cũng là lúc nó sẽ dẫn đến tai họa diệt môn.

Bởi vì trung phẩm tông môn, luôn luôn đem hạ phẩm tông làm chất dinh dưỡng cho mình.

Xung quanh Nguyệt Thai thành cũng chỉ có Huyền Tâm tông là một trung phẩm tông môn, mà một khi bọn họ hạ bệ Huyền Tâm tông, lôi nó xuống nước, như vậy các tông môn còn lại đều có cơ hội để vùng lên.

Cho tới cuối cùng là ai có thể quật khởi đi lên trở thành cái trung phẩm tông môn thứ hai, như vậy đành xem vào thực lực của mỗi người rồi.

Mỗi một cái tông môn nơi đây, đều đã trải qua truyền thừa vô số đời, mỗi một đời tông chủ bọn họ đều hi vọng tông môn có thể quật khởi đi lên, thế nhưng tất cả đều không thể thực hiện được.

Thế nhưng bây giờ cơ hội đã hiện ra ở trước mắt thế này, dù cho có tan xương nát thịt đi chăng nữa, thì bọn họ cũng phải làm liều một phen.

Bởi vì, đây không phải là hi vọng của mỗi mình họ, mà là hi vọng của mấy đời tông chủ mỗi một tông môn!

"Chiến! !" Các đại tông chủ đồng thời phun ra một chữ, hiếm khi thấy họ có thể đồng lòng như thế, khí thế liền toát ra như cầu vồng.

Mặc kệ giữa các tông môn bọn họ có cừu hận gì đi chăng nữa, thì vào lúc này tất cả đều gạt bỏ nó sang một bên, cùng nhau liên hợp lại cùng một chỗ, bởi vì lúc này bọn họ đã có chung một kẻ địch, kẻ địch lớn nhất của bọn họ, chính là Huyền Tâm tông, chính là Vương Thiên Lâm!

Ngay cả Diệp Thần ở thời khắc này cũng là phun ra một chữ "Chiến", cơ hội ngàn năm có một này sao hắn có thể bỏ qua được.

"Được! Được! ! Được! ! !"

Trên đài cao lúc này, Vương Thiên Lâm một hơi phun ra ba chữ được, trên mặt vẻ giận dữ điên cuồng không còn che giấu nữa.

"Không nghĩ tới Vương Thiên Lâm ta lại có ngày nuôi hổ thành hoạn như thế, đã như vậy, ta liền để cho các ngươi biết, ở Nguyệt Thai thành này, chính là thiên hạ của Huyền Tâm tông ta."

"Các ngươi những tên tạp chủng này, sẽ không lật nổi lên sóng gió gì đâu!!"