Sử Thượng Tối Cường Tông Chủ

Chương 53: Di Thiên Thần Quyết, Vô Cầu Dịch Quyết!Huyền Tâm tông xây dựng trên Huyền Tâm sơn, tổng cộng có ba toà đại điện: Huyền Cơ Điện, Đồ Tâm Điện cùng Thánh điện.

Huyền cơ điện, chính là trụ sở chính của Huyền Tâm tông nơi tông chủ làm việc, trong đó có rất nhiều đệ tử cùng chấp sự, tất cả đều là tinh anh nòng cốt của Huyền Tâm tông. Đông đảo trong chúng đệ tử của Huyền Tâm tông, chỉ có đệ tử hạch tâm mới có tư cách ở tại trong Huyền Cơ Điện.

Tiếp theo là Đồ Tâm Điện, đây là chỗ ở của một số trưởng lão Huyền Tâm tông, họ bận trăm công nghìn việc, luôn luôn bận rộn xử lý các công việc trong tông.

Cuối cùng là một toà đại điện, Thánh Điện, chính là chỗ ở của thánh nữ cùng thánh tử. Có điều thánh tử của Huyền Tâm tông đã sớm mất tích từ nhiều năm trước, chỉ còn lại một mình thánh nữ ở nơi đây.

Đồng thời đệ tử nội môn, cũng có tư cách ở tại bên trong tòa Thánh Điện này, còn đám đệ tử ngoại môn, liền chỉ có thể chính mình ở trên núi tìm địa phương lưu lại, cái này cũng là thông lệ của tông môn, đệ tử ngoại môn đều không có địa vị gì trong tông môn cả.

"Diệp Tông chủ, đại thọ ngày mai mới bắt đầu, vì vậy xin mời di giá tới Huyền Cơ Điện nghỉ ngơi ở trong đó một đêm." Tên chấp sự dẫn đường cho Diệp Thần kia một mặt cung kính nói với hắn.

Huyền Tâm tông đại thọ, đây là sự kiện đủ để kinh động toàn bộ các tông môn xung quanh Nguyệt Thai thành, tông chủ của những hạ phẩm tông môn như Diệp Thần này nếu như là cùng ngày mới đến, liền là có chút không hợp lễ nghi.

Vì vậy ngày mai mới là chính thức đại thọ, thế nhưng ngày hôm nay Diệp Thần liền phải đến rồi.

Diệp Thần gật đầu, nói: "Dẫn đường."

Cái gã chấp sự kia cúi đầu nói: "Diệp Tông chủ, mời tới bên này!"

Ba người Diệp Thần được dẫn tới một gian phòng trong sân, hoàn cảnh xung quanh trang trí vô cùng tao nhã, đây đã là đãi ngộ tốt nhất nơi đây.

Bởi vì Huyền Cơ Điện chính là nơi ở của tông chủ Huyền Tâm tông Vương Thiên Lâm, phòng ốc bên trong vô cùng ít ỏi, người bình thường muốn đi vào huyền cơ điện cũng là rất khó khăn rồi, chớ nói chi là vào ở một phòng trong sân.

Diệp Thần thân là một tông chi chủ, mới có tư cách hưởng đãi ngộ như thế.

Cái gã chấp sự kia đi rồi, Tiểu Đông Bắc mới nhẹ giọng hỏi: "Tông chủ, ta vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy được bên trong trung phẩm tông môn đấy, đại khí đại thế bực này của Huyền Tâm tông, có phải tất cả trung phẩm tông môn đều là khí thế bàng bạc như thế này sao?"