Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục

Quyển 6 - Chương 305: Long quy qua đời

Edit: Mèo Beta: Tiểu Tuyền Ôn Lương Vũ là năm ngày trước chạy tới.

Hắn vốn đang canh giữ ở trung tâm đáy nước của Ngũ Đại Liên Hồ, lạy thần niệm của Long Quy lưu lại làm thầy học tập thần thông cùng trận pháp. Vốn không bị nhốt mấy chục năm là không ra được, nhưng nghe nói Long Quy nhìn thấy Thiên Cơ, biết thời gian cấp bách, cho nên chọn dùng thủ đoạn trường học Điền Áp Thức (nhồi cho vịt ăn), bắt buộc hắn nhớ kỹ tất cả khẩu quyết thần thông, lại dùng biện pháp Thể Hồ Quán Đính đem tất cả thần lực Quy Châu đều rót lên trên người hắn, sau đó đã đuổi hắn ra khỏi không gian thần dị trong bụng con rùa.

Lúc này Ôn Lương Vũ dưới sự giúp đỡ của bí pháp Long Quy, đã nhanh chóng tu thành hình người, cái bí pháp này có một cái tên rất nhiều người biết, tên là”Dục tốc bất đạt”. Trong huyết mạch hắn vốn có sẵn yêu lực, chẳng qua thân là nửa yêu không cách nào vận dụng. Sau khi Trường Thiên thay máu cho hắn, hắn vừa vặn có thể vượt qua một vòng Đế Lưu tương bộc phát, tu vi đột nhiên tăng mạnh.

Ninh Tiểu Nhàn rời đi không gian trong bụng Long Quy, đã cùng hắn ước định phương thức liên lạc. Ôn Lương Vũ vừa rời đi Ngũ Đại Liên hồ, liền theo hướng nàng mà đến.

Đầu Sư Thứu kia, là do lão rùa thần trước khi đóng cửa động phủ chỉ điểm cho hắn đi tìm. Cả nhà Sư Thứu sống trong rừng cách hồ không xa, Ôn Lương Vũ giao ra minh bài lão rùa thần ném cho hắn, đổi được một đầu Tiểu Sư Thứu giúp sức cho hắn mười năm. Trời mới biết Long Quy ở tại trong nước làm thế nào cấu kết với loài chim bay trên trời, nhưng hai đầu lão Sư Thứu không nói, lão rùa thần không nói, hắn cũng không có hỏi nhiều hơn nữa.

Tốc độ Sư Thứu tất nhiên rất mau. Hắn không ngủ không nghỉ chạy gần một tháng trời, đến Sư Thứu cũng đói gầy mười mấy cân, rốt cục bắt kịp bước đi của Ninh Tiểu Nhàn.

Nói đến Long Quy, hốc mắt Ôn Lương Vũ đều có chút đỏ lên. Mặc dù chỉ làm bạn nửa năm, nhưng Long Quy hòa ái dễ gần, đối với hắn như cha như thầy. Cuối cùng tuy là lấy tâm địa cứng rắn đưa hắn đuổi ra, vốn dĩ Ôn Lương Vũ thông minh, không khó đoán ra lão rùa thần vừa đem tất cả thần lực trù bị đều cho hắn, như vậy thần niệm Long Quy sợ rằng muốn cạn kiệt rồi, tính cả tòa động phủ cũng sẽ vô thanh vô tức mà đóng cửa.

Từ nay về sau, hắn cũng không nhìn thấy được sư phụ nữa rồi.

Sau khi nghe xong, đến Ninh Tiểu Nhàn cũng có chút khổ sở. Chỉ có Trường Thiên bình tĩnh như cũ, thậm chí lần đầu tiên mà mở miệng an ủi Ôn Lương Vũ nói: “Long Quy nhiều năm trước đã chết rồi, chẳng qua là không cam lòng một thân bản lãnh không người kế tục, lão vẫn lưu sợi thần niệm này lại. Ngươi có thể thừa kế y bát của lão. Lão chính là cầu người được người, lòng tràn đầy vui mừng. Ta đây đã chứng kiến vô số bạn tốt tri kỷ bỏ mình, kết quả của Long Quy, đã được cho là viên mãn rồi.”