Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục

Quyển 2 - Chương 60: Đường tại phía trước

Đặng Hạo nhướng mi lên, cảm thấy buông lỏng. Kể từ mấy ngày trước đây sau khi cùng cô nương này làm giao dịch, hắn thỉnh thoảng sẽ nhớ tới nàng, cảm giác, cảm thấy trên người nữ hài mười sáu tuổi này cất giấu không ít bí mật. Giờ phút này thương đội sắp rời đi, nàng lại có chuyện gì muốn tìm hắn?

“Đặng đại ca, thương đội phải đi về phía tây sao?” Ra bên ngoài, miệng ngọt một chút luôn luôn không sai .

“Đúng, chúng ta thật lâu đi chưa đi về phía tây rồi, lúc này có hộ khách nhờ vả ta đi phía tây thu chút ít hàng hóa. Ninh cô nương có việc gì?” Thương đội này của hắn có hơn hai trăm người, đại đội nhân mã đã lên đường, hắn với tư cách dẫn đầu phải chạy đi đầu.

“Không biết quý hiệu buôn có thiếu nhân thủ không? Ta cùng bọn đệ đệ muốn đi nhờ xe về phía tây.” Nàng và Trường Thiên thương lượng qua, trước lúc bản thân còn chưa đủ mạnh, đi lại giữa các châu quận phải đi theo thương đội mới là an toàn nhất.

Hắn đánh giá Ninh Tiểu Nhàn từ trên xuống dưới một phen, mới lắc đầu nói: “Ninh cô nương, có thể ngươi không biết quy củ của chuyến đi chúng ta, trong lúc thương đội đi vận chuyển, không thể thuê mướn nữ tử để làm công.”

Nụ cười nơi khóe môi của Ninh Tiểu Nhàn đọng lại, thật đúng là nàng không biết thương hành có loại quy củ này. Thật là trắng trợn kỳ thị phái nữ a! Lại nghe Đặng Hạo nói tiếp: “Mặc dù thương đội không mướn nữ công, nhưng không thể cự tuyệt nữ khách. Nếu các ngươi tự nguyện coi mình là “hàng hóa” để thương đội chúng ta vận chuyển, ta liền mang bọn ngươi theo, như thế nào?”