Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục

Quyển 2 - Chương 55: Thứ tốt, quả nhiên là thứ tốt

Edit: Leticia
Beta: Tiểu Tuyền

“Một tỷ tỷ tu sĩ khác?” Nàng nghe vậy thất kinh! Trong nhóm người Quyền Thập Phương chỉ có một nữ tử.

Thạch Quý San! Nàng ta còn chưa rời khỏi huyện Tứ Bình, hơn nữa đánh nhau cùng Qua Thẩu, đây là chuyện gì xảy ra? !

“Hôm qua, chúng ta đang ở ngoài Hoàng phủ đột nhiên thấy tu sĩ tỷ tỷ này lái phi kiếm bay đi, phương hướng cũng là hướng Nam của huyện. Đại khái ở phía nam gặp được Qua Thẩu, sau đó đã đánh nhau.” Bạch Cảnh đoán nói, “Chúng ta nhìn thần sắc Qua Thẩu, thật giống như hận nàng tận xương đấy.”

Dĩ nhiên hận nàng tận xương rồi, cánh tay của Qua Thẩu chính là bị nàng dùng pháp khí cắt đứt . Hiện tại hai kẻ mạnh đánh nhau tất có một đả thương, nàng có nên đi nhìn một chút xem có lợi để chiếm hay không đây?

Tuy biết thời gian cấp bách, nhưng trước hết phải ứng phó với hai tiểu yêu quái trước mặt này đã.

“Tại sao ta phải giúp các ngươi?” Ninh Tiểu Nhàn suy nghĩ một chút mới mở miệng hỏi, nàng đoạt lời trước khi Bạch Cảnh Bạch Hồng kịp mở miệng, “Đừng nói cái gì mà vì dân trừ hại, khuếch trương chính nghĩa, cũng đừng nói nếu như ta không giúp các ngươi sẽ giết mọi người ở Hoàng phủ. Ta không để mình bị xoay vòng vòng đâu.”

Bạch Cảnh không hiểu liếc nàng một cái: “Chính nghĩa? Đây là cái gì? Chúng ta sẽ không dùng người Hoàng phủ đến uy hiếp ngươi. Ngươi cùng bọn họ cũng không phải là quan hệ thân thiết gì.” Hai người bọn họ suy bụng ta ra bụng người, cũng không nghĩ rằng dùng tính mạng của mọi người ở Hoàng phủ để uy hiếp Ninh Tiểu Nhàn thì có thể thành công, giống như a Phúc vì cứu chính mình một mạng mà có thể bán đứng cả bức yêu tộc.