Truyện Mạt thế là gì?

Truyện Mạt thế là truyện có bối cảnh Virus tấn công Trái Đất, biến con người thành tang thi (giống zombies), thường sẽ xuất hiện người có dị năng

 

Ngày Tàn Của Thế Giới

Ngày Tàn Của Thế Giới

3.8
1520 Chương
Đang ra
Sinh Con Thời Mạt Thế

Sinh Con Thời Mạt Thế

4.3
712 Chương
Full
Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi!

Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi!

4.9
2130 Chương
Đang ra
Dục Vọng Của Kẻ Chinh Phục

Dục Vọng Của Kẻ Chinh Phục

3.9
103 Chương
Full
Phu Thê Nhà Nghèo

Phu Thê Nhà Nghèo

5
185 Chương
Đang ra
Cõng Boss Đến Hạn Cuối

Cõng Boss Đến Hạn Cuối

4.7
83 Chương
Đang ra
Mị Nhục Sinh Hương

Mị Nhục Sinh Hương

3.6
57 Chương
Đang ra
Đệ Nhất Thi Thê

Đệ Nhất Thi Thê

4.8
376 Chương
Full
Trọng Khải Mạt Thế

Trọng Khải Mạt Thế

4.7
368 Chương
Đang ra
Chư Giới Tận Thế Online

Chư Giới Tận Thế Online

4.9
1530 Chương
Đang ra
Hôm Nay Vai Phản Diện Rất Ngoan

Hôm Nay Vai Phản Diện Rất Ngoan

4.9
191 Chương
Đang ra
Siêu Cấp Thiên Phú

Siêu Cấp Thiên Phú

4.9
250 Chương
Đang ra
Tối Cường Song Tu Tà Ác

Tối Cường Song Tu Tà Ác

4.8
91 Chương
Đang ra
Mạt Thế Phản Phái Hệ Thống

Mạt Thế Phản Phái Hệ Thống

4
101 Chương
Full
Mạt Thế Tiến Hóa

Mạt Thế Tiến Hóa

4.8
171 Chương
Đang ra
Trùng Sinh Nữ Phụ Được Chuyển Kiếp

Trùng Sinh Nữ Phụ Được Chuyển Kiếp

4.8
111 Chương
Đang ra
Đừng Kiếm Bạn Trai Trong Thùng Rác

Đừng Kiếm Bạn Trai Trong Thùng Rác

4.3
398 Chương
Full
Mau Xuyên: Nam Thần Cuồng Yêu Thành Nghiện

Mau Xuyên: Nam Thần Cuồng Yêu Thành Nghiện

4.8
136 Chương
Đang ra
Trở Lại Mạt Thế Hung Hăng

Trở Lại Mạt Thế Hung Hăng

4.7
245 Chương
Đang ra