Truyện Mạt thế là gì?

Truyện Mạt thế là truyện có bối cảnh Virus tấn công Trái Đất, biến con người thành tang thi (giống zombies), thường sẽ xuất hiện người có dị năng

 

Độc Mẹ Quỷ Bảo

Độc Mẹ Quỷ Bảo

4.7
227 Chương
Đang ra
Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi!

Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi!

4.9
2130 Chương
Đang ra
Dục Vọng Của Kẻ Chinh Phục

Dục Vọng Của Kẻ Chinh Phục

3.9
103 Chương
Full
Mị Nhục Sinh Hương

Mị Nhục Sinh Hương

3.5
57 Chương
Đang ra
Tang Thế Tình Nhân

Tang Thế Tình Nhân

3.6
320 Chương
Full
Sinh Con Thời Mạt Thế

Sinh Con Thời Mạt Thế

4.3
712 Chương
Full
Cõng Boss Đến Hạn Cuối

Cõng Boss Đến Hạn Cuối

4.7
83 Chương
Đang ra
Sinh Tồn Thời Mạt Thế

Sinh Tồn Thời Mạt Thế

0
145 Chương
Đang ra
Hạt Giống Tiến Hóa

Hạt Giống Tiến Hóa

4.7
187 Chương
Đang ra
Chư Giới Tận Thế Online

Chư Giới Tận Thế Online

4.9
1530 Chương
Đang ra
Xuyên Đến Mạt Thế Bảo Vệ Anh

Xuyên Đến Mạt Thế Bảo Vệ Anh

5
74 Chương
Đang ra
Ngày Tàn Của Thế Giới

Ngày Tàn Của Thế Giới

3.8
1520 Chương
Đang ra
Mạt Thế Phản Phái Hệ Thống

Mạt Thế Phản Phái Hệ Thống

3.9
101 Chương
Full
Vật Hi Sinh Tu Chân Ký

Vật Hi Sinh Tu Chân Ký

5
124 Chương
Đang ra
Vợ Yêu Của Trùm Phản Diện

Vợ Yêu Của Trùm Phản Diện

4.7
124 Chương
Full
Mau Xuyên: Nam Thần Cuồng Yêu Thành Nghiện

Mau Xuyên: Nam Thần Cuồng Yêu Thành Nghiện

4.8
136 Chương
Đang ra
Ta Nhặt Thuộc Tính Tại Mạt Thế

Ta Nhặt Thuộc Tính Tại Mạt Thế

5
172 Chương
Đang ra
Siêu Cấp Thiên Phú

Siêu Cấp Thiên Phú

4.9
250 Chương
Đang ra
Hoành Hành Ngang Ngược

Hoành Hành Ngang Ngược

4.2
142 Chương
Full