Khuynh Thế Tuyệt Sủng Tiểu Hồ Phi

Chương 229: Dự định (2)

Sáu tháng sau, Tô Mặc Nhi sinh hạ một đứa con trai cho Phong Đạc, mẹ con bình an. Phong Đạc sau khi chứng kiến quá trình nàng sinh con, lại đau lòng không thôi.

Một tháng tiếp đó, cả ngày Phong Đạc đều canh giữ ở bên cạnh Tô Mặc Nhi.

Mà con của bọn họ, ngoại trừ thời gian Tô Mặc Nhi cho bú sữa, thì đều bị Phong Đạc đóng gói miễn phí đưa cho Phong Dương và Phất Tâm.

Phất Tâm đối với tiểu sinh mạng này lại mừng rỡ không thôi, ôm không buông tay, hầu hạ cẩn thận cho tiểu bảo bối,  khiến cho Phong Dương ở một bên nhìn đến muốn ghen.

Vì vậy sau một tháng, thân thể Tô Mặc Nhi non mềm không ít, mà Phất Tâm lại càng ngày càng cảm thấy xương, Phong Dương lại đau lòng không dứt.

Nói lời gì cũng không cho phép Phong Đạc đưa hài tử đến chỗ bọn họ.

Phong Đạc thấy Phong Dương cứng mềm không ăn, đành phải xách tiểu hài tử nhà mình trở về.

Tô Mặc Nhi thấy bộ dáng không thèm để ý của hắn với nhi tử, thì lập tức nổi giận, mặc cho Phong Đạc lời hay tiếng ngọt, cũng không thể làm dao động nàng như cũ.