Khuynh Thế Tuyệt Sủng Tiểu Hồ Phi

Chương 215: Nữ vương hồ tộc(12)

Lúc Phất Tâm tìm thấy Tô Mặc Nhi, nàng đang ngồi ở trên đỉnh sườn núi trong Minh U Cốc, trong tay còn cầm một lệnh bài nho nhỏ.

Từ nhỏ nàng và Tô Mặc Nhi lớn lên ở trong cốc, tự nhiên là biết rõ tính tình của nàng(TMN), một khi cảm xúc không tốt, sẽ thường tới nơi này.

"Sư tỷ, ngươi ở nơi này!"

Tô Mặc Nhi quay đầu nhìn lại, lên tiếng chào với nàng, "Phất Tâm, sao ngươi lại tới đây?"

"Ngươi ở chỗ đây hưởng thụ thanh nhàn trái lại, có người nào đó lo lắng nha." Phất Tâm vừa nói xong, ngồi xuống bên cạnh nàng.

"Phong Đạc đang tìm ta sao?" Tô Mặc Nhi nghĩ việc mình âm thầm rời đi, trong lòng cũng có chút áy náy.

Chỉ là hiện tại nàng có một số chuyện cần phải bình tĩnh suy nghĩ.