Khuynh Thế Tuyệt Sủng Tiểu Hồ Phi

Chương 196: Quốc Chi Tương Khuynh (10)

"Bùm!!!"

Đang lúc mọi người vẫn còn ở thế giằng co, cửa cung bỗng nhiên phát ra một tiếng vang thật lớn!

"Bùm!! Bùm!!" Ngay sau đó, lại thêm hai tiếng vang càng lớn từ cửa cung truyền đến,  khiến cho quần thần phải sợ hãi!

Hoàng đế bi thống chẳng quan tâm, cũng không thèm để ý đến từng sợi tóc mất trật tự như cũ, rất nhanh liền bình tĩnh trở lại.

Một tiếng nổ này, rõ ràng cho thấy là có người đang muốn tiến công cửa cung!

"Ngự lâm quân ở đâu?" Trong mắt hoàng đế lắng đọng lại thần sắc phức tạp, uy nghiêm ra lệnh, "Trước đi xem một chút, ai dám làm càn ở trước hoàng cung!"

"Dạ!" Một đội ngự lâm quân theo lệnh lập tức chạy tới cửa cung.