Khuynh Thế Tuyệt Sủng Tiểu Hồ Phi

Chương 194: Quốc Chi Tương Khuynh (8)

Phong Kỳ trong nháy mắt hiểu được dụng ý của Hoàng đế, hắn triệu tập đầy đủ bá quan, cố ý dựng đài cao, chuẩn bị có củi, dầu hỏa đầy đủ, chính là vì muốn thiêu chết Tô Mặc Nhi!

“Phụ hoàng! Không thể!” Phong Kỳ kích động rống lớn tiếng.

Hoàng đế tựa hồ lức này mới ý thức được sự tồn tại của Phong Kỳ, tầm mắt uy nghiêm quét về phía Phong Kỳ, lại nhìn về tiểu Thang tử đứng bên cạnh hắn, đột nhiên ra lệnh, “Người đến! Đem Thất vương gia và tên nô tài này dẫn đi cho trẫm, nhốt và ngục tối!”

“Là!” Lập tức có hai thị vệ tiến lên, muốn bắt bọn họ.

“Ai dám!” Phong Kỳ đề phong nhìn những tên thị vệ kia, chuẩn bị lúc bọn hắn tiến gần ra tay chế trụ bọn họ.

Hoàng đế cũng không quay đầu nhìn bọn họ nữa, thấy những thị vệ kia đã chuẩn bị xong, hắn không một chút do dự hạ lệnh, “Châm lửa!”

Phong Đạc đang đánh nhau với quốc sư nghe đến hai chữ kia, đột nhiên tung ra một chưởng đầy nội lực về phía quốc sư.

Quốc sư không tránh né kịp, ngực trúng một chưởng này, cổ họng khó chịu phun ra một ngụm máu.

Phong Đạc nhìn trúng cơ hội này, liền lướt qua người quốc sư đi về phía Tô Mặc Nhi, ai ngờ, Linh Hàm thấy quốc sư bị thương, không hề nghĩ ngợi đã hướng về phía Phong Đạc đâm tới một kiếm.