Khuynh Thế Tuyệt Sủng Tiểu Hồ Phi

Chương 117: Bản vương khi nào đáp ứng muốn cưới nàng (2)

Editor: Tử Sắc Y

"Vương gia... Ngài đừng làm khó nô tài mà! Nếu nô tài không làm theo, Hoàng thượng sẽ không tha cho nô tài!" Tiết công công nhanh đã muốn khóc lên.

"Vậy bản vương nên làm chuyện gì?"

"Nô tài... Nô tài... Nếu như vậy, vậy nô tài cũng không khách khí." Dáng vẻ Tiết công công giống như hạ quyết tâm, ra lệnh, "Mấy người các ngươi, ngăn Tô trắc phi lại!"

"Tiết Bình! Ngươi đây là muốn công khai đối nghịch với bản vương sao!" Ánh mắt Phong Đạc lộ ra hàn ý, lạnh lùng nói.

"Nô tài không dám. Nếu như Tam vương gia phối hợp với nô tài, vậy thì nô tài cũng sẽ không ra quyết định như thế. Tam vương gia, nô tài biết được ngài bị thương không nhẹ, cho nên khuyên ngài vẫn không nên vận nội lực..."

"Bản vương thật đúng là đánh giá thấp phụ hoàng tốt của bản vương rồi!" Phong Đạc cảm thấy cả kinh, khoé môi cũng lập tức thoáng cong lên nụ cười trào phúng.

Chuyện hắn bị thương, vốn người biết không nhiều, ngoại trừ khả năng duy nhất chính là, hoàng đế sắp xếp nội gián ở trong phủ của hắn!

Vậy hắn cũng không cần thiết lo lắng phải theo chân bọn họ trở về nữa!

"Tiết Bình, ngươi cũng là người lâu năm ở trong cung, vậy ngươi có biết đây là cái gì không?" Phong Đạc lấy ra một vật từ trong ống tay áo, đưa ra trước mặt Tiết Bình.