Khuynh Thế Tuyệt Sủng Tiểu Hồ Phi

Chương 81: Nhi thần muốn Tô Mặc Nhi (2)

Editor: Lam Tuyết Hàn

Thời điểm Phong Đạc cùng Tô Mặc Nhi trở lại chỗ tập hợp, đã là giờ Tỵ.

Địa phương tập hợp, là sân bãi lúc trước các hoàng tử khảo hạch kia.

Lúc này trên khán đài, chỉ có tốp năm tốp ba vài người ngồi, mà cả địa vị cao thượng kia cũng là trống không.

Hai người xuống ngựa, đã trực tiếp ngồi tại vị trí lúc trước.

Một bên cung nữ hầu hạ lập tức đi lên đổi đi nước trà sớm đã lạnh, một lần nữa thay trà nóng đến.

"Tiểu Thất bọn họ khả năng tới giờ Tỵ canh ba mới có thể trở về, có muốn ăn chút ít điểm tâm trước hay không?" Phong Đạc tỉ mỉ hỏi.

Ngày thường vào thời gian này, cũng đã sớm ăn trưa rồi, chỉ là hôm nay, muốn chờ bọn họ đánh tới món ăn dân dã, nướng lên ăn, vì vậy phải chậm chút.

"Tốt." Tô Mặc Nhi gật gật đầu.

Phong Đạc đối với Niếp Nghị bên cạnh phân phó nói: "Niếp Nghị, đi lên xe ngựa đem điểm tâm mang tới."