Khuynh Thế Tuyệt Sủng Tiểu Hồ Phi

Chương 61: Minh Tâm tiểu trúc (1)

Editor: Tử Sắc Y

Tô Mặc Nhi nhíu nhíu mày, nhìn dáng vẻ này của Nguyệt Bích nàng biết nàng ấy có chuyện gạt nàng.

Nhưng mà nàng cũng không có ý muốn hỏi nhiều, vừa lúc mới bắt đầu nàng cũng biết dụng ý Nguyệt Bích được phái đến bên người nàng.

Sau một lúc, Tô Mặc Nhi đã rửa mặt xong, rồi gọi Nguyệt Bích dẫn nàng đi gặp đại sư Tuệ Ngạn.

Đi vào chùa ánh sáng vài ngày nay, nàng đều ngủ mê mệt liên tục, ngay cả trụ trì nơi này cũng chưa gặp, nói đến đây cũng coi như có chút thất lễ.

Hơn nữa, đại sư Tuệ Ngạn còn thay nàng giải độc, nàng cần phải đi đến cảm ơn.

Đại sư Tuệ Ngạn nhìn thấy Tô Mặc Nhi đã tỉnh lại, cũng khẽ an tâm.

Lại nghe nàng có ý muốn rời khỏi đây, cũng không ngăn cản gì, chỉ dặn dò nàng không cần để bản thân mình quá mức mệt nhọc, phải tĩnh dưỡng thật tốt.

Tô Mặc Nhi tạ ơn đại sư Tuệ Ngạn, rời khỏi với Nguyệt Bích.