Khuynh Thế Tuyệt Sủng Tiểu Hồ Phi

Chương 54: Đây là nguyền rủa (5)

Editor: Lam Tuyết Hàn

Phong Đạc mang theo Tuệ Ngạn đại sư đi vào phòng khách, Tô Mặc Nhi đã nặng nề đi vào giấc ngủ.

Tuệ Ngạn đại sư giúp Tô Mặc Nhi bắt mạch, sắc mặt dần dần ngưng trọng.

Một hồi lâu, Tuệ Ngạn đại sư mới thu hồi tay, Phong Đạc vội vàng hỏi: "Đại sư đã nhìn ra cái gì sao?"

"Vương phi xác thực trúng độc đã sâu." Tuệ Ngạn đại sư châm chước nói: "Loại độc này ở nhung địch tên là 'Huyễn đêm' . Nếu chỉ sử dụng độc, cũng không bất cứ tác dụng gì, nhưng nếu là có thêm tam thất, sẽ trở thành kịch độc!"

"Tam thất? Mặc Nhi nàng... Cũng không có chạm qua tam thất." Lông mày Phong Đạc khóa chặt, không biết là sai lầm ở đâu.

Tuệ Ngạn đại sư chỉ điểm nói: "Tam thất có tác dụng cầm máu rất tốt."

"Chẳng lẽ là kim sang dược? Quốc sư từng nói qua, Mặc Nhi trúng độc mỉm cười là vì bị Tuyết Ngao cắn thương, từ đó làm cho mỉm cười cùng kim sang dược tạo thành độc, chẳng lẽ trong kim sang dược đó có thành phần là tam thất?" Phong Đạc rất là hoài nghi.