Khuynh Thế Tuyệt Sủng Tiểu Hồ Phi

Chương 52: Đây là nguyền rủa (3)

Editor: Tử SắcY

Nhưng mà, đến cùng là ai đã đến vương phủ đây, lại còn có thể làm cho Phong Đạc cố kỵ đến vậy?

Tô Mặc Nhi âm thầm suy đoán, hỏi, "Chúng ta trở về vào ngày mai, bọn họ sẽ không đến vương phủ chứ?"

Muốn thật sự trốn người, một buổi tối như vậy thì có ích lợi gì?

Chỉ cần Phong Mục vẫn còn ở Tam vương phủ một ngày, thì sẽ có nhiều phiền toái tìm đến tận cửa đếm không hết.

Trốn, vốn cũng không phải là một biện pháp tốt.

Huống chi, theo nàng nhìn, người Phong Đạc này tuyệt đối sẽ không để cho những người kia lớn lối quá lâu!

Quả nhiên, Phong Đạc lại nhàn nhạt nói ra, "Ngày mai, Phong Mục đã không còn ở tam vương phủ rồi, nếu bọn họ lại đến nữa, bản vương cũng sẽ không khinh địch buông tha cho bọn họ như vậy

Chuyện xảy ra quá mức đột nhiên, hắn còn chưa kịp làm bất cứ chuẩn bị gì, nên chỉ có thể tạm thời quyết định ra ngoài phủ.