Siêu Cấp Gen

Siêu Cấp Gen

4.7
804 Chương
Đang ra
Trở về từ thế giới Thần Ma

Trở về từ thế giới Thần Ma

3.4
87 Chương
Đang ra
Cõng Boss Đến Hạn Cuối

Cõng Boss Đến Hạn Cuối

4.7
83 Chương
Đang ra
Cực Phẩm Thiên Vương

Cực Phẩm Thiên Vương

4.7
839 Chương
Full
One Piece: Hệ Thống Cướp Đoạt Mọi Thứ

One Piece: Hệ Thống Cướp Đoạt Mọi Thứ

4.7
213 Chương
Đang ra
Nhân Gian Băng Khí

Nhân Gian Băng Khí

4.8
1014 Chương
Đang ra
Xuyên Đến Mạt Thế Bảo Vệ Anh

Xuyên Đến Mạt Thế Bảo Vệ Anh

5
74 Chương
Đang ra
Vật Hi Sinh Tu Chân Ký

Vật Hi Sinh Tu Chân Ký

5
124 Chương
Đang ra
Chung Cực Toàn Năng Học Sinh

Chung Cực Toàn Năng Học Sinh

5
799 Chương
Đang ra
Tiên Sinh Đoán Mệnh Sao?

Tiên Sinh Đoán Mệnh Sao?

5
303 Chương
Full
Solo Leveling - Thăng Cấp Một Mình

Solo Leveling - Thăng Cấp Một Mình

4.7
348 Chương
Full
Tuyệt Phẩm Tiên Y

Tuyệt Phẩm Tiên Y

4.4
228 Chương
Đang ra
Đỉnh Cấp Lưu Manh

Đỉnh Cấp Lưu Manh

4
1167 Chương
Đang ra
Dị Thế Lưu Đày

Dị Thế Lưu Đày

4.1
668 Chương
Full
Nam Việt Đế Vương

Nam Việt Đế Vương

4.7
353 Chương
Đang ra
Âm Hôn Lúc Nửa Đêm

Âm Hôn Lúc Nửa Đêm

3.8
240 Chương
Đang ra
Cực Phẩm Cuồng Thiếu

Cực Phẩm Cuồng Thiếu

4.7
1976 Chương
Đang ra
Ta Nhặt Thuộc Tính Tại Mạt Thế

Ta Nhặt Thuộc Tính Tại Mạt Thế

5
172 Chương
Đang ra
Sư Huynh, Rất Vô Lương

Sư Huynh, Rất Vô Lương

4.8
454 Chương
Đang ra
Không Tin Tà

Không Tin Tà

4.8
111 Chương
Đang ra