Truyện cung đấu là gì?

Theo tiếng Hán, "cung" có nghĩa là cung điện, "Đấu" có nghĩa là tranh đấu. Thế nên hiểu đơn giản, Cung Đấu là từ được dùng để gọi tên một thể loại truyện có nội dung tranh chấp, đấu đá nhau trong cung đình.

Hiểu rộng ra, Cung đấu viết về nhân vật sống trong cung cấm tranh giành, mưu hại nhau để được sủng ái hoặc địa vị.

Thế Gia Danh Môn

Thế Gia Danh Môn

4
188 Chương
Full
Con Đường Sủng Hậu (Sủng Hậu Chi Lộ)

Con Đường Sủng Hậu (Sủng Hậu Chi Lộ)

4.5
299 Chương
Full
Cung - Mê Tâm Ký

Cung - Mê Tâm Ký

4.7
157 Chương
Full
Cửu Dung

Cửu Dung

4.8
161 Chương
Full
Lui Lui Lui Lui Ra

Lui Lui Lui Lui Ra

4.6
80 Chương
Full
Thục Nữ Dụ Phu

Thục Nữ Dụ Phu

4.7
63 Chương
Đang ra
Bộ Bộ Kinh Tâm

Bộ Bộ Kinh Tâm

4.8
126 Chương
Full
Phu Quân Trước Của Ta Là Quyền Thần

Phu Quân Trước Của Ta Là Quyền Thần

4.8
116 Chương
Đang ra
Thứ Nữ Hữu Độc

Thứ Nữ Hữu Độc

4.9
378 Chương
Full
Nương Nương Lại Tìm Đường Chết

Nương Nương Lại Tìm Đường Chết

5
94 Chương
Đang ra
Cẩm Nang Sinh Tồn Gian Phi

Cẩm Nang Sinh Tồn Gian Phi

4.7
313 Chương
Đang ra
Bình Thiên Hạ

Bình Thiên Hạ

4.7
155 Chương
Đang ra
Cung Đấu Không Bằng Nuôi Cún

Cung Đấu Không Bằng Nuôi Cún

4.4
89 Chương
Full
Tà Vương Tuyệt Sủng Chính Phi Độc Địa

Tà Vương Tuyệt Sủng Chính Phi Độc Địa

4.7
93 Chương
Đang ra
Hầu Môn Kiêu Nữ

Hầu Môn Kiêu Nữ

4.3
240 Chương
Full
Tam Nhật Triền Miên

Tam Nhật Triền Miên

4
116 Chương
Full
Đế Vương Sủng Thần

Đế Vương Sủng Thần

4.3
125 Chương
Full
Quốc Sắc Sinh Hương

Quốc Sắc Sinh Hương

4.5
140 Chương
Đang ra
Hoàng Sủng

Hoàng Sủng

4.7
102 Chương
Full
Hoạn Phi Thiên Hạ

Hoạn Phi Thiên Hạ

4.8
309 Chương
Đang ra