Truyện cung đấu là gì?

Theo tiếng Hán, "cung" có nghĩa là cung điện, "Đấu" có nghĩa là tranh đấu. Thế nên hiểu đơn giản, Cung Đấu là từ được dùng để gọi tên một thể loại truyện có nội dung tranh chấp, đấu đá nhau trong cung đình.

Hiểu rộng ra, Cung đấu viết về nhân vật sống trong cung cấm tranh giành, mưu hại nhau để được sủng ái hoặc địa vị.

Tiêu Tương Thủy Sắc

Tiêu Tương Thủy Sắc

3.9
68 Chương
Full
Mạc Đạo Vô Tâm

Mạc Đạo Vô Tâm

4.9
178 Chương
Full
Thứ Nữ Xinh Đẹp

Thứ Nữ Xinh Đẹp

4.8
48 Chương
Đang ra
Tam Nhật Triền Miên

Tam Nhật Triền Miên

4
116 Chương
Full
Phu Quân Trước Của Ta Là Quyền Thần

Phu Quân Trước Của Ta Là Quyền Thần

4.8
116 Chương
Đang ra
Thứ Nữ Hữu Độc

Thứ Nữ Hữu Độc

4.9
378 Chương
Full
Lui Lui Lui Lui Ra

Lui Lui Lui Lui Ra

4.6
80 Chương
Full
Sổ Tay Thượng Vị Hậu Cung

Sổ Tay Thượng Vị Hậu Cung

1
72 Chương
Đang ra
Cuộc Chiến Thượng Vị

Cuộc Chiến Thượng Vị

4.7
151 Chương
Full
Con Đường Sủng Hậu (Sủng Hậu Chi Lộ)

Con Đường Sủng Hậu (Sủng Hậu Chi Lộ)

4.9
299 Chương
Full
Bộ Bộ Kinh Tâm

Bộ Bộ Kinh Tâm

4.8
126 Chương
Full
Thế Gia Danh Môn

Thế Gia Danh Môn

4
188 Chương
Full
Hoàng Hậu Vô Đức

Hoàng Hậu Vô Đức

4
101 Chương
Full
Hoàng Sủng

Hoàng Sủng

4.7
102 Chương
Full
Đặc Công Hàn Phi

Đặc Công Hàn Phi

4.9
125 Chương
Đang ra
Hoàn Khố Thế Tử Phi

Hoàn Khố Thế Tử Phi

4.5
497 Chương
Đang ra
Nhi Nữ Hầu Môn

Nhi Nữ Hầu Môn

4.7
85 Chương
Đang ra
Lãnh Nữ Thập Nhị Phu

Lãnh Nữ Thập Nhị Phu

4.7
142 Chương
Đang ra
Mệnh Phượng Hoàng

Mệnh Phượng Hoàng

5
79 Chương
Full