Truyện cung đấu là gì?

Theo tiếng Hán, "cung" có nghĩa là cung điện, "Đấu" có nghĩa là tranh đấu. Thế nên hiểu đơn giản, Cung Đấu là từ được dùng để gọi tên một thể loại truyện có nội dung tranh chấp, đấu đá nhau trong cung đình.

Hiểu rộng ra, Cung đấu viết về nhân vật sống trong cung cấm tranh giành, mưu hại nhau để được sủng ái hoặc địa vị.

Đế Vương Sủng Thần

Đế Vương Sủng Thần

4.3
125 Chương
Full
Mộng Nhu Tình

Mộng Nhu Tình

4.8
48 Chương
Full
Thế Gia Danh Môn

Thế Gia Danh Môn

4
188 Chương
Full
Cung Đấu Không Bằng Nuôi Cún

Cung Đấu Không Bằng Nuôi Cún

4.4
89 Chương
Full
Ngự Tứ Lương Y

Ngự Tứ Lương Y

4.9
206 Chương
Full
Tiêu Tương Thủy Sắc

Tiêu Tương Thủy Sắc

3.9
68 Chương
Full
Cung - Mê Tâm Ký

Cung - Mê Tâm Ký

4.7
157 Chương
Full
Phu Quân Trước Của Ta Là Quyền Thần

Phu Quân Trước Của Ta Là Quyền Thần

4.8
116 Chương
Đang ra
Thứ Nữ Hữu Độc

Thứ Nữ Hữu Độc

4.9
378 Chương
Full
Đích Nữ Tàn Phi

Đích Nữ Tàn Phi

3.7
237 Chương
Đang ra
Tư Thái Cung Phi

Tư Thái Cung Phi

4
201 Chương
Full
Tiến Công Sủng Phi

Tiến Công Sủng Phi

4.2
275 Chương
Full
Đấu Phá Hậu Cung

Đấu Phá Hậu Cung

3
95 Chương
Full
Cửu Dung

Cửu Dung

4.8
161 Chương
Full
Bình Thiên Hạ

Bình Thiên Hạ

4.7
155 Chương
Đang ra
Ký Sự Hậu Cung

Ký Sự Hậu Cung

3.5
219 Chương
Full
Hầu Môn Kiêu Nữ

Hầu Môn Kiêu Nữ

4.4
240 Chương
Full
Hậu Cung Hi Phi Truyện

Hậu Cung Hi Phi Truyện

4.5
150 Chương
Đang ra
Lui Lui Lui Lui Ra

Lui Lui Lui Lui Ra

4.6
80 Chương
Full
Ta Là Chính Thê Của Chàng

Ta Là Chính Thê Của Chàng

4.7
111 Chương
Full